Moduł Kadry

Możliwości

Moduł KADRY służy do rejestracji i analizy danych o pracownikach, zawartych umowach, nieobecnościach w pracy.
Umożliwia m. in.
 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,
 • rejestracja, definiowanie i drukowanie umów o pracę, aneksów, pism kadrowych, zaświadczeń, świadectw pracy,
 • tworzenie planu pracy,
 • rozliczanie godzin i dni przepracowanych, nieprzepracowanych, nadgodzin,
 • ewidencja absencji, szkoleń, badań, odzieży roboczej,
 • eksport danych do programu Płatnik.

Baza pracowników

Kartoteka pracowników w połączeniu z bazą umów, kwestionariuszy i zgłoszeń pozwala na przechowywanie informacji o pracowniku, członkach rodziny, przebiegu zatrudnienia itp. Kartoteka pracowników zawiera m. in. :
 • podstawowe informacje ewidencyjne pracownika, dla celów kadrowych i podatkowych,
 • informacje o członkach rodziny,
 • informacje o przebiegu zatrudnienia, stażu pracy, kolejnych umowach z pracownikiem, wielkości i rodzaju stawki,
 • informacje o wykształceniu, szkoleniu, posiadanych uprawnieniach,
 • dane ubezpieczoniowe pracowników.

Plan pracy

Moduł kadry umożliwia też planowanie i rejestrację czasu pracy. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych oraz grupowych harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy) lub na różnych zmianach (np. druga zmiana, zmiana nocna).

W połączeniu z opcją rejestracja czasu pracy program pozwala na ewidencję pracy w niedziele i święta, w godzinach nocnych czy popołudniowych, umożliwia rozliczenie godzin nadliczbowych.

Moduł Płace

Możliwości

Moduł płace obsługuje wszelkie zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umowów np. umowy zlecenie czy o dzieło.

Na podstawie wprowadzonych danych kadrowych, oraz dowolnie zdefiniowanych składnikach wynagrodzenia możliwe jest szybkie wyliczenie wartości wynagrodzenia, wysokości składek do ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy.

Program umożliwa obsługę różnych systemów płacowych dzięki tworzonym schematom obliczania płac dla poszczególnych typów list. Dzięki temu można zdefiniowac schematy osobno dla pracowników fizycznych, umysłowych, młodocianych itp.

Ponadto moduł umożliwa:
 • ewidencję zasiłków, ekwiwalentów, potrąceń,
 • automatyczne wyliczanie wysokości urlopów, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itp.
 • rozliczanie kasy zapomogowo - pożyczkowej,
 • wystawiane bardzo wielu deklaracji. Możliwe jest również elektroniczne wysyłanie deklaracji.
Program współpracuje również z bankowością elektroniczną, generując zbiory wczytywane następnie do programów obsługi banku.

RCP - Rejestracja Czasu Pracy

Ma za zadanie stworzenie listy obecności, z której dane są wpisywane następnie do modułów kadry oraz płace. Ewidencja możliwa jest na dwa sposoby:
 • wprowadzania ręczne do komputera,
 • elektroniczna ewidencja z wykorzystaniem czytników kart.
RCP możliwia tworzenie raportów czasu pracy, spóźnień i list obecności.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy wykorzystuje czytniki bezstykowych transponderowych kart identyfikacyjnych. Każdy pracownik otrzymuje unikalną kartę, na której może być umieszczone logo firmy, imię i nazwisko pracownika stanowiska, zdjęcie, co dodatkowo pozwala na identyfikację pracownika bez konieczności użycia czytnika.

MADAR 7

Gdzie pracuję ...

Czy wiesz, że ..

Kiosk pracowniczy - opcja dostępna również poprzez przeglądarkę internetową. Podając swój pesel jako login oraz specjalny kod możesz w każdej chwili sprawdzić w programie ilość wykorzystanego i przyznanego urlopu, historię pensjii czy aktualna umowę.

Wygląd ekranów

Umowy o pracę

Umowy o pracę

Lista płac

Lista płac

RCP

Rejestracja Czasu Pracy

zestawienie czasu pracy

Zlecenia - Składka pracodawcy