Madar 7 - Handel

Moduł umożliwia m.in.
 • tworzenie raportów zużycia surowców,
 • rozliczanie produkcji ciągłej i jednostkowej,
 • planowanie obciążania gniazd produkcyjnych,
 • planowanie zapotrzebowania,
 • rozliczanie importu surowców,
 • tworzenie wielopoziomowej struktury produkcji wyrobu wraz z określeniem zamienników,
 • integracja z systemem F-K.

Wiedza o kontrahentach i towarach

Baza kontrahentów

Moduł handlowy jest ściśle związany ze sprzedażą i kupnem towarów i usług. Istotną rolę pełni tu rozbudowana baza kontrahentów, która umożliwia ustawianie indywidualnie dla każdego kontrahenta:
 • ceny sprzedaży i rabatu na dany towar,
 • wysokości udzielanego kredytu,
 • rodzaju drukowanego dokumentu sprzedaży (np. faktura VAT i paragon).
 • naliczanie bieżących cen, wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu.

Baza towarów

Baza towarów pozwala m.in. na:
 • prowadzenie cennika towarów w walutach obcych,
 • ewidencję aż do 6 różnych cen sprzedaży,
 • tworzenie cennika dla wybranych grup towarowych i w wybranej walucie,
 • szybkie i proste wyszukiwanie na liście towarów po kodzie towaru, nazwie,
 • możlwiość dołączenia zdjęcia danego produktu.

Efektywne wystawianie dokumentów

Efektywne wystawianie dokumentów jest szczególnie ważne przy obsłudze sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów na bazie innych, rezerwacji, wydruków w obcych językach - to tylko niektóre z możliwości programu wspierającego dział handlowy. W systemie możliwe jest:
 • wystawianie faktur ProForma,
 • obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień),
 • wystawianie i wydruki faktur sprzedaży, korekt faktur, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR - również w języku angielskim, niemieckim i francuskim,
 • projektowanie wyglądu dokumentów (faktur, dokumentów wewnętrznych),
 • obsługa sprzedaży usług,
 • możliwość wystawiania i rozliczania dokumentów w dewizach i złotówkach, wg bieżącego kursu przeliczeniowego złotego (podpowiedzi kursu),
 • możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji na dokumencie sprzedaży,
 • możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu,
 • podgląd stanów magazynowych z wielu oddziałów firmy,
 • możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień),
 • możliwość wystawienia i drukowania faktur zbiorczych - na podstawie WZ lub dowodów dostaw,
 • możliwość odłożenia dokumentu do bufora (zasobnika) przed jego wystawieniem.

Zamówienia

wspomagają z jednej strony proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować:
 • dodatkowe uwagi do każdej pozycji towarowej,
 • terminy realizacji,
 • drukować i wysyłać potwierdzenia, również według własnego szablonu.
Z drugiej strony moduł umożliwia planowanie i rozliczanie zakupu materiałów i towarów, poprzez wygenerowanie zapotrzebowania, planowania produkcji, generację zamówień do dostawców. Program obsługuje również zamówienia importowe i eksportowe. W programie przyjęto następujące zasady:
 1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: przyjęcie PZ, wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
 2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
 3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików (xml, e-mail, przez http z emadar.pl) jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
 4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
 5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Zestawienia i raporty

Raporty są ważnym narzędziem w dziale handlowym, program oferuje również bogaty ich zestaw, zarówno magazynowych jak i handlowych:
 • zestawienia globalne, grupowe, szczegółowe za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów dotyczące sprzedaży oraz zakupów,
 • zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty bądź tzw. akwizytorów,
 • wydruki uwzględniające wielkości obrotu i uzyskanego zysku ze sprzedaży w zadanym okresie czasu, wg klientów, towarów, grup,
 • zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne,
 • zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu, stany wg cen zakupu, ewidencyjnych, sprzedaży,
 • przeglądanie i drukowanie kartoteki magazynowej towarów,
 • możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym),
 • tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych, automatyczne przyjęcia remanentu.

Współpraca z innymi modułami

w firmie, w szczególności obsługą kasy i banku oraz księgowości, umożliwia:
 • wystawianie bądź wgląd w dokumenty kasowe KP, KW oraz bankowe,
 • kontrola i podgląd w trakcie wystawiania dokumentu pozycji niezapłaconych kontrahenta,
 • wgląd do historii, stanu należności, powiązanie z poziomem udzielanego kredytu,
 • zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności.

Współpraca z innymi programami

jest możliwa dzięki funkcjom eksportu i importu danych, umożliwiając:
 • zautomatyzowane przekazywanie danych do programów tworzących Office,
 • możliwość kopiowania zestawień do schowka i wykorzystywania ich w innych programach,
 • eksport dokumentów sprzedaży do plików w formatach *.txt *.pdf *.gif,
 • zautomatyzowane wysyłanie e-mail załączonym wystawionym dokumentem.

MADAR 7

Gdzie pracuję ...

Wygląd ekranów

Katalog towarów

Katalog towarów